วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟสัญจร จังหวัดนครนายก ซึ่งมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงานต่างๆของจังหวัดนครนายกเข้าร่วมงานดังกล่าว เวลา 7.00-9.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก