มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

“ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชาชนรัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน” รุ่นที่ 1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชาชนรัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน” รุ่นที่ 1 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล ส่งเสริม และขยายผลการใช้ประโยชน์โครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (เน็ตประชารัฐ) รวมทั้งการใช้งานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *