มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายก ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อ.รวี ศิริปริชยากร ประธานหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประชุมหารือ วางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 ร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *