วันที่ 7 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ และนักศึกษาเข้าร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยร่วมวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ พิธีถวายสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในเวลา 08.00-09.00 น. ณ ศาลจังหวัดนครนายก