มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมมือกับ Suan Dusit The Open จัดโครงการ October Camp 2018

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมมือกับ Suan Dusit The Open โดยเป็นหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ October Camp 2018 ขึ้น ในธีม Kids on The Move ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการระหว่างนักจัดกิจกรรม ครู และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย โดยคาดหวังให้เด็กได้มีแนวคิด แรงบันดาลใจ และความมั่นใจในการต่อยอดความรู้ในอนาคตต่อไป เวลา 9.00-15.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *