มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชมรมจิตอาสา ECE volunteer club ได้ไปพัฒนาสภาพเเวดล้อม โดยจัดมุมการเรียนรู้เเละป้ายนิเทศ ในโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง เป็นการพัฒนานักศึกษา แสดงถึงความมีน้ำใจ เเละนำความรู้ที่มีไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กๆในชุมชน วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเหลียนหัว จ.นครนายก

 
 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *