มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เพลงเกี่ยวกับสุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความหลากหลายในการบริหารชั้นเรียนให้เด็กได้รับประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากที่สุด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี สกุลภารักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องเฟื้องฟ้า อาคาร 6

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *