มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Executive Functions – EF ไปใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความหลากหลายในการบริหารชั้นเรียน ให้เด็กได้รับประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากที่สุด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.กิ่งแก้ว ใหม่สุวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร 6

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *