มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมงาน “Overcoming the Challenges of Early Childhood Education (ECE) in the 21st Century

อาจารย์รวี ศิริปริชยากร ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมงาน“Overcoming the Challenges of Early Childhood Education(ECE) in the 21st Century” ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสภาการศึกษา ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลอิสราเอล จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในการนี้ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรเปิดงานและดำเนินงาน (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ ศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *