มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รวมถึงการเรียนการสอนต่างๆของมหาวิทยาลัย วันที่ 19 ธันวาคม ณ โรงเรียนชิตใจชื่น โรงเรียนสุวรรณวิทยาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี