มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยคุณสุปัญญา ยิ่งประเสริฐ เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ) ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2562 มีวาระการประชุม ได้แก่ รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 1/2561 ผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ร่าง แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครนายก เป็นต้น วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้นที่ 5 ศาลากลาง จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *