มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดประชุมบุคลากรทีมแนะแนว ในหัวข้อ แนะแนวการรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อวางแผนในการดำเนินงาน กระบวนการทำงาน เตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน