มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมงานเปิดบ้านโบราณ จังหวัดนครนายก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครนายก เข้าร่วมงาน วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ บ้านโบราณ จังหวัดนครนายก