มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ลงพื้นที่เขตการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในโรงเรียนเครือข่าย

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ลงพื้นที่เขตการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในโรงเรียนเครือข่าย

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *