มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมการจัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครนายก

จังหวัดนครนายก ได้จัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการประเมินและวิจัย เข้าร่วมเพื่อประเมินหน่วยงาน ร่วมกับคณะกรรมการของจังหวัดนครนายกและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ใน วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *