มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “จักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike อุ่นไอรัก” ณ.บริเวณลานเขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก โดยทางจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้นักศึกษาช่วยให้บริการประจำที่จุดลงทะเบียน ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561