มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยอาจารย์รวี ศิริปริชยากร และอาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง” ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 24-25 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มสตรีหัตกรรมผ้าทอพื้นบ้านไทยพวนบ้านใหม่ ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *