มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *