มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบิลล์ไบรท์ เมืองเสียมเรียบ (Build Bright University,Siem Reap) ประเทศกัมพูชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบิลล์ไบรท์ เมืองเสียมเรียบ (Build Bright University,Siem Reap) ประเทศกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ เปิดโลกทัศน์การแสวงหาความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *