มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยนำทีมคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมทำความสะอาดอาคารเรียน จัดระเบียบสื่อการเรียนการสอน พื้นราบ ขัดล้างพื้นห้องเรียน ทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณใต้อาคารจอดรถ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงสุขอนามัยที่ดี และป้องกันการเกิดโรคติดต่อต่างๆอีกด้วย วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก