โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดงานวันละอออุทิศ “นครนายกเมืองในฝัน” ภายในงานมีการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายกในระดับชั้นต่างๆ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

cr.โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก