มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดนครนายก ครบรอบ 73 ปี ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 6.30 น. โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับประชาชน ให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี รวมถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองนครนายก ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดนครนายก