มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมประชุม “เวทีพัฒนาหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก” จากกลุ่มปั้นดิน เพื่อเด็กและเยาวชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนายจักรพันธ์ อบอวล ร่วมประชุม “เวทีพัฒนาหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก” จากกลุ่มปั้นดิน เพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครนายก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างหน่วยจัดการกับผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนในภาคส่วนต่างๆ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอึ้งฮวด โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *