มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

การเรียนการสอนโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

โครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ มีเรียนในรายวิชา 2 ระดับชั้น คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชาครูไทยในดวงใจ สอนโดยอาจารย์พันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนวิชาครูดีมีคุณธรรม สอนโดยอาจารย์เอมิกา รัตนมาลา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสอนประสบการณ์เสริมโยคะ เพื่อส่งเสริมการมีสติ เน้นการมีสติต่อการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายให้สอดคล้องกับการหายใจเข้าออก เกิดความสมดุลของร่างกายเพื่อให้เกิดสมาธิ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *