มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครนายก (Kickoff)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครนายก (Kickoff) ในการนี้ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *