มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 8.00-12.00 น.   ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จ.สระแก้ว

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *