มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม ( โยคะ ) ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ช่วยผ่อนคลายความเครียด และมีผลดีต่อระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะต่าง ๆ ที่อยู่ภายในร่างกาย ในทุกวันพุธเวลา 16.30 น ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก