มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับสโมสรไลออนส์ นครนายก นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกป่า ภาคี ณ เขากะเหรี่ยง วัดคีรีวัน อ.เมือง จ.นครนายก ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562