มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยเวียง คีรีวัน “กวนกระยาสารทไทยเวียงยาวที่สุดในโลก”

การศึกษานอกสถานที่นครนายกนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยเวียงคีรีวัน “กวนกระยาสารทไทยเวียงยาวที่สุดในโลก” ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ วัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *