มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดปราจีนบุรี ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เพื่อจัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดปราจีนบุรี ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แก่ผู้เข้าอบรมทั้ง 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *