ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองและครู จัดพิธีทำบุญ สืบสานความดีของคุณยายละออ โดยมีการตักบาตรอาหารแห้งและร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผ่านสะพานบุญ
ท่านพระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คุณครูศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ อาคารเรียนประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก