มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาจิตใจ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ฝ่ายกิจการนักศึกษา พานักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาจิตใจ” โดยทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ บริเวณรอบวัดเจดีย์ทอง เช่น ทำความสะอาดลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณรอบวัด ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ วัดเจดีย์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *