มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันประดู่แดง” ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกเป็นตัวแทนจัดกิจกรรมการกุศล “แข่งแรลลี่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครนายก เพื่อหาทุนการศึกษา” ภายในงานมีผู้สื่อข่าว ศิษย์เก่า และประชาชนให้ความสนใจ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์