มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร. ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ จัดงาน “การแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษและเล่านิทานภาษาจีน ประจำปี 2562”  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ สโมสรไลออนส์ นครนายก ภาค 310 E และส่วนภาคีต่างๆ ร่วมจัดงานดังกล่าว ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการอ่าน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก