มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชี้แจงเกี่ยวกับ “การเตรียมความพร้อมและรับสมัคร การสอบ TOEIC”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชี้แจงเกี่ยวกับ “การเตรียมความพร้อมและรับสมัคร การสอบ TOEIC” ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 และ 5 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *