มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก โดยได้ร่วมเล่นกิจกรรม และมอบของขวัญให้แก่เหล่าเด็กๆ ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก