มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *