มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ทดลองจัดการจัดการเรียนการสอนผ่านแอพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อาจารย์ประจำหลักสูตร ทดลองจัดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting เป็นสื่อการสอนแบบออนไลน์ ในรายวิชาที่สอนให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้รองรับกับมาตรการป้องกันโรคระบาดของ Covid-19 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *