มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กัน้อง ประจำปี 2563

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปี 2563 โดยเป็นการจัดกิจกรรมเล่นเกมเข้าฐานต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง รหัส 63 ให้มีความรักสามัคคีกลมเกลียวมากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมเล่นเกมต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *