มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2563”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2563” เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และยังเป็นการเฉลิมฉลองโดยการประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ คณะบุคลากรและนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแสดงสนุกสนานที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี พร้อมทั้งการมอบรางวัลกิจกรรมสนุก ๆ ให้กับนักศึกษาโดยคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรอีกด้วย ทั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าอาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *