มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษาโดยโครงการ “ผลิตครูปฐมวัยเพื่อรองรับเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC” กลุ่มภาคตะวันออก 2 โรงเรียนเขตจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2564 ตามโครงการ “ผลิตครูปฐมวัยเพื่อรองรับเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC” กลุ่มภาคตะวันออก 2 ในเขตจังหวัดนครนายก จำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมผลิตครูปฐมวัยที่มีคุณภาพและมีความสามารถพิเศษในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *