มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก ร่วมเป็นประธานในพิธีการต้อนรับการดำรงตำแหน่งของศึกษาธิการ และรองศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ออกแนะแนวทางการศึกษาโดยโครงการ “ผลิตครูปฐมวัยเพื่อรองรับเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC” กลุ่มภาคตะวันออก 2 จำนวน 5 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ให้ได้มาซึ่งผู้สมัครเรียนที่มีคุณภาพและตอบรับกับยุทธศาสตร์ EEC ในอนาคต เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *