มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย นครนายก ให้ความรู้เบื้องต้น “การว่ายน้ำ” แก่น้อง ๆ ชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย นำโดย นางสาวพลอยประดับ จูเกต เจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลสระว่ายน้ำระบบเกลือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ให้ความรู้เบื้องต้น “ข้อควรระวังในการว่ายน้ำ” แก่น้อง ๆ ชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ เพื่อให้น้อง ๆ ได้รับความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สระว่าย เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และข้อควรระวังในการว่ายน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *