มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม “แสดงละครนิทานบูรณาการภาษาอังกฤษ”

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรม “แสดงละครนิทานบูรณาการภาษาอังกฤษ” ให้กับน้อง ๆชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ได้รับชมกันอย่างสนุกสนาน โดยเป็นการแสดงละครนิทานเรื่อง เมาคลีล่าสัตว์และแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเล่าเรื่องแบบบูรณาการในรายวิชา English Reading In Early Childhood Education มีอาจารย์ศศนันท์ บุญยะวนิช อาจารย์ประจำวิชา เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำในการแสดง ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ เป็นอย่างมากและสร้างเสียงหัวเราะเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 ณ ห้องสื่อการสอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จังหวัดนครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *