มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการส่งเสริมภาษาและทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1  กำลังศึกษาในรายวิชา  มาตุเวชวิทยา การศึกษาปฐมวัย และภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย  ได้จัดโครงการโดยบูรณาการ STEM EDUCATION  ภายใต้ธีม Zoo Animals ให้นักเรียนระดับชั้นบ้านสาธิตอนุบาลปีที่ 2 โดยมีอาจารย์ประจำวิชาให้คำปรึกษาและดูแลตลอดการทำกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย            S:  Science  ฐาน แสงเงามหัศจรรย์

                             T: Technology ฐาน Animals gamer

                             E:  Engineering ฐาน My Zoo

                             M: Mathematics ฐาน สวนสัตว์มหาสนุก

ซึ่งเด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ​ และได้รับความสนุกสนานผ่านการทำกิจกรรม ในวันจันทร์ที่​ 9 พฤศจิกายน​ 2563​ เวลา​ 0​9:00​ ​- 11:30 น.​ ณ​ โรงเรียน​สาธิต​ละออ​อุทิศ​ นครนายก​

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *