มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธี และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีกิจกรรมเด่น นักศึกษาที่มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมโดดเด่น นักศึกษาที่อุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีจิตอาสาในโครงการ Fun Learning พี่สอน น้องสนุกและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนิทานส่งเสริม Executive Functions สำหรับเด็กปฐมวัยโดยเทคนิค Stop Motion ไปจนถึงกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูของนักศึกษาทุกชั้นปีอีกด้วย ทั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *