มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศูนย์ ฯ นครนายก จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค Phonics ในชั้นเรียนปฐมวัย”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมพัฒนาความรู้ของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯปฐมวัย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค Phonics ในชั้นเรียนปฐมวัย”  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00. ณ ห้องประชุมหลักสูตร ชั้น 4 ห้อง 543 อาคารเรียน 5 ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *