มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก เข้าร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และนางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เข้าร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ ห้อง Online Learning Room 13 อาคารสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *