มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดประชุม “การจัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในการจัดประชุม “การจัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน” เพื่อวางแผนการดำเนินงานบุคลากรสายสนับสนุนของศูนย์ ฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 -14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *