มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก กำหนดจัดประชุม “เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของศูนย์ ฯ โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก กำหนดจัดประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของศูนย์ ฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *